Alternate Text
Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, thiết thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý cho doanh nghiệp.
Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, đồng thời để giúp các Doanh nghiệp triển khai thực hiện Chính sách, quy định pháp luật hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022, đồng thời để giúp các Doanh nghiệp triển khai thực hiện chính sách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định số thuê được giảm, một số lưu ý về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN
Căn cứ Kế hoạch số 3766/KH-HTPLLN ngày 05/10/2022 lựa chọn đơn vị tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp, các hội nghị diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giao Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp (CLB) tổ chức Hội nghị, diễn đàn đối thoại cung cấp thông tin pháp lý giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp, chuyên đề: Phòng tránh rủi ro pháp lý đối với hợp đồng kinh doanh thương mại trong thời kỳ hậu Covid 19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tổ chức ngày 28/11/2022  tại Tỉnh Điện Biên
Doanh nghiệp tham gia thị trường mà không nắm rõ quy định của pháp luật có liên quan có thể khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động và phát triển dựa trên một nền tảng pháp lý ổn định, chắc chắn, bền vững, lâu dài đang được tỉnh đặc biệt quan tâm.