Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 tại Kế hoạch số 53/KH-UBND.

24/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 được ban hành nhằm mục đích triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp kinh doanh có hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNNVV.

Theo đó, Kế hoạch đề ra nội dung đẩy mạnh cung cấp thông tin pháp luật cho DNNVV thông qua các hoạt động như: tập hợp, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý; cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến DNNVV theo đề nghị của doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật cho DNNVV, qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật và tạo hành lang pháp lý an toàn, hiệu quả cho hoạt động và phát triển của DNNVV theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý, đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho các DNNVV; góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.

(Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08/3/2023 đính kèm).

File đính kèm:

Xem thêm »