Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn thành phố

30/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 27/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2023.

Chi tiết xin xem file đính kèm./.

File đính kèm:

Xem thêm »