Thời gian gần đây, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang và các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm, trong đó tập trung vào tháo gỡ những vướng mắc, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.
Với mong muốn kịp thời phổ biến, giới thiệu các quy định của pháp luật về tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp, về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp; về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa... Ngày 10/8/2022, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đại biểu. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp.
(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch 162/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.