Quyết định 433/QĐ-UBND năm 2023 về phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 do tỉnh Bình Định ban hành

28/02/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 18 tháng 02 năm 2023, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định về phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Chi tiết xin xem file đính kèm theo

File đính kèm:

Xem thêm »