Alternate Text
Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực đucojw sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:
Alternate Text
Công ty Cổ phần đào tạo Greenlines Việt Nam được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Alternate Text
Trên cơ sở phê duyệt của Bộ Tư pháp (Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025), Trung tâm Trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (PACC) phối hợp với Trường Đại học Tài chính ngân hàng – Hà Nội và Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị đối thoại các bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp thương mại được giải quyết bằng trọng tài, hòa giải thương mại và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Alternate Text
Căn cứ Hợp đồng số 18/BTP-HTPLLN ngày 19/07/2023 giữa Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 và Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực về việc tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
(Chinhphu.vn) - Đà Nẵng đã trở thành địa phương đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á sở hữu blockchain riêng có tên là DaNangChain, với sự hỗ trợ của đội ngũ KardiaChain trong vai trò chuyên gia công nghệ.