Lớp bồi dưỡng được Trung tâm hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực tổ chức vào ngày 24/12/2020 với nội dung tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ quản lý lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp, lớp bồi dưỡng đã mang lại những kiến thức bổ ích cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam. Lớp bồi dưỡng được thực hiện trong khuôn khổ của Chương trình 585.
Lớp bồi dưỡng chuyên đề “kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp về pháp luật lao động và các chính sách, quy định hiện hành hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” được tổ chức ngày 24/12/2020 tại tỉnh Quảng Bình
Được sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585, ngày 22/11/2020 tại tỉnh Quảng Ngãi, Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên đề "một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy phát triển trong bối cảnh Covid-19"
Ngày 16/12/2020, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật, Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh chuyên đề "Những nội dung doanh nghiệp cần quan tâm, lưu ý về hợp đồng mua bán hàng hóa". Lớp bồi dưỡng được tổ chức thành công, mang lại nhiều kiến thức hữu ích cho các đại biểu tham dự và cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình 585, ngày 11/12/2020, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng kết quả pháp điển các đề mục: Đất đai; Kinh doanh bất động sản
Thực hiện Quyết định của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (Chương trình 585), Viện Chính sách pháp luật và Quản lý tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp tại tỉnh Nghệ An vào ngày 7/12/2020.
Tọa đàm do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp thực hiện ngày 09/12/2020 tại tỉnh Ninh Bình với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585
Thực hiện Quyết định số 827/QĐ-585 ngày 14/4/2020 của Ban quản lý Chương trình 585 về việc phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1286/QĐ-585, Hợp đồng số 65/BTP-585 ngày 28/5/2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 , ngày 30/10/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-585 ngày 14/4/2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức tham guia thực hiện các hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585) và Quyết định số 1176/QĐ-585 ngày 20/5/2020 của Ban Quản lý Chương trình 585 về việc chọn Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (phối hợp Vụ Pháp chế) tham gia thực hiện hoạt động tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị đối thoại về quy định của pháp luật về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài tại tỉnh Phú Thọ.
Thực hiện Quyết định số 1283/BTP-585 ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 về việc chọn Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng thực hiện hoạt động Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp; ngày 3/11/2020, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề kinh doanh dịch vụ đấu giá tài sản cho các doanh nghiệp đấu giá tài sản tại Khách sạn Công đoàn Hòa Bình.