Bao gồm hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành; ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); nghiên cứu, mở rộng nguồn điều chỉnh các quan hệ pháp luật; và nâng cao năng lực thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan tài phán và cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong thời gian qua công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Chiều ngày 23/11, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn “Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật” trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025. Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 chủ trì Diễn đàn. Diễn đàn có sự tham dự của 29 đại biểu tại hội trường và 115 đại biểu theo dõi trực tuyến qua nền tảng Zoom.
Alternate Text
Vào lúc 13h30 ngày 23/11/2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 tổ chức Diễn đàn "Một số vướng mắc, khó khăn pháp lý liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 và giải pháp hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật", nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.
Alternate Text
Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức Diễn đàn trực tuyến và trực tuyến "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" nhằm trao đổi ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức đại diện cho doanh nghiệp liên quan đến hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030.
Trên cơ sở Quyết định số 1630/QĐ-HTPLLN ngày 29/10/2021 của Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Ban Quản lý Chương trình) phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”, Tổ chuyên gia đã đăng tải Thông báo mời thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 30/10/2021 đến ngày 09/11/2021. Đến thời điểm đóng thầu (17 giờ 00 phút ngày 09/11/2021) chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu: Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực.