Alternate Text
Ngày 17/7/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức tọa đàm nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp trong triển khai các nhiệm vụ, hoạt động về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp và tiếp cận pháp luật của người dân trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề án “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”, Đề án “tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Tham dự và đồng chủ trì có đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đồng chí Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.
Alternate Text
Ngày 09/7/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì cuộc họp báo cáo Lãnh đạo Bộ của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật về 02 vấn đề lớn của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật đang tham mưu, đề xuất là: (1) Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Cục. (2) Một số định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghị định 55/2019/NĐ-CP). Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Mai Lương Khôi, Nguyễn Thanh Tịnh.
Alternate Text
Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trên cơ sở đề xuất hỗ trợ của địa phương, sáng ngày 1/7/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tập huấn về Luật Đất đai 2024 và một số văn bản liên quan. Ngoài đại diện cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của địa phương là nhóm đối tượng chính, tham gia tập huấn còn bao gồm một số cơ quan, tổ chức liên quan đến triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (tổ chức đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn viên pháp luật…). Tiến sĩ Đỗ Xuân Trọng, Phó Trưởng Bộ môn Luật Đất đai, trường Đại học Luật Hà Nội làm báo cáo viên tại Hội nghị.
Alternate Text
Hiện tại, trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi AI đã mang đến vô vàn tiện ích cho những người sử dụng công nghệ này cho công việc hằng ngày; từ viết lách, dựng hình ảnh, lên ý tưởng đến lập kế hoạch. AI Copilot (Microsoft) được xem như là lựa chọn phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Alternate Text
Ngày 20/6/2024, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Chi nhánh Miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Công ty Tư vấn Chiến lược Hải quan – Thương mại CT Strategies (CTS) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khu thương mại tự do – Động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực Miền Trung”.
Ngày 12/6/2024, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với mục đích nắm bắt tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm và công tác phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chiều 06/6, Tổ thư kí giúp việc Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã có buổi làm việc nắm bắt tình hình thực hiện các chương trình, đề án về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn.
Alternate Text
Để phù hợp với nhiệm vụ tại Quyết định số 142/QĐ-BTP ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp nhiệm vụ “thống nhất quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phạm vi cả nước; xây dựng, thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật”, ngày 30/5/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-BTP điều chỉnh một số nhiệm vụ triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024, ban hành Kế hoạch năm 2024 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”; Cục Phổ biến cũng đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ký ban hành Công văn số 2980/BTP-PBGDPL ngày 30/5/2024 hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ.