Sáng 27/01 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - Ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ cùng có mặt để chúc mừng.
Thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và Quyết định 1469/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã thực hiện đồng bộ nhiều hoạt động, như: hỗ trợ thủ tục hành chính; miễn phí tư vấn pháp luật... Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV với nhiều hình thức phù hợp, thực hiện rõ vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp.