Ban Quản lý Chương trình 585 tổ chức thực hiện xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Truyền hình Quốc hội

Alternate Text31/12/2020

Chương trình được thực hiện nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, lan tỏa rộng rãi, thông tin kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 đồng thời tiếp thu những vướng mắc, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19, qua đó đề xuất giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, phản ánh ý kiến của doanh nghiệp đến các bộ, ngành liên quan

Cập nhật toàn bộ các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2020

Alternate Text02/07/2020

Từ 01/7/2020, nhiều văn bản, chính sách mới được ban hành chính thức có hiệu lực. Dưới đây là tổng hợp toàn bộ các văn bản có hiệu lực từ 01/7/2020 theo từng lĩnh vực cụ thể để cá nhân, tổ chức tiện theo dõi