Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 tại Hậu Giang

Alternate Text13/10/2020

Thực hiện Quyết định số 842/QĐ-585 ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 về việc chọn Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tham gia thực hiện hoạt động tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế. Nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, ổn định xã hội, ngày 9 tháng 10 năm 2020 Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Cập nhật toàn bộ các chính sách pháp luật mới có hiệu lực từ tháng 7/2020

Alternate Text02/07/2020

Từ 01/7/2020, nhiều văn bản, chính sách mới được ban hành chính thức có hiệu lực. Dưới đây là tổng hợp toàn bộ các văn bản có hiệu lực từ 01/7/2020 theo từng lĩnh vực cụ thể để cá nhân, tổ chức tiện theo dõi