CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI Kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong bối cảnh hậu COVID-19 ngày 08.12.2022

Alternate Text07/12/2022

Hội nghị cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp về kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong bối cảnh hậu COVID-19 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc