Chính sách mới về bất động sản, đất đai, nhân sự, tiền lương... có hiệu lực từ tháng 5/2023

Alternate Text04/05/2023

(Chinhphu.vn) - Công trình condotel được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu; điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên; tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2023.