Lai Châu: Triển khai, thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Alternate Text23/07/2020

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Lai Châu đã kịp thời, thường xuyên ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho doanh nghiệp; đặc biệt là tác phong, lề lối, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng cao; công tác đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được quan tâm tổ chức; thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản mới, cũng như văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Những chính sách nổi bật bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2018

Alternate Text03/12/2019

Bỏ án tử hình một sốt tội danh, tăng lương tối thiểu, ô tô hết niên hạn bị thu hồi... là một số chính sách nổi bật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018