THÔNG BÁO Về việc ban hành Mẫu phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020)adsdsd fgfg ấ á

Alternate Text03/12/2019

Ngày 10/10/2019 vừa qua, Ban Quản lý Chương trình 585 đã ban hành phiếu khảo sát Tổng kết 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) và đề xuất xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

SỞ TƯ PHÁP VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP

Alternate Text03/12/2019

Sáng ngày 21/ 11/2019, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú- Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự -kinh tế, Bộ Tư pháp dự và truyền đạt các nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị.