Alternate Text
Kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, lạm phát quốc tế giảm chậm, với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia làm suy giảm nhu cầu tiêu dùng của các đối tác thương mại lớn đã ảnh hưởng đến kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trong nước, tăng trưởng kinh tế quý I/2023 tăng trưởng yếu. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư… vẫn còn gặp khó khăn, đầu tư tư nhân trong nước và thu hút FDI chưa có dấu hiệu phục hồi.
Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội là một trong những tình trạng khá phổ biến ở nước ta. Tuy nhiên, việc nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cùng các khoản bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ phải tuân thủ các quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Doanh nghiệp chậm nộp BHXH sẽ bị phạt chậm nộp và tính lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật.
DNVN - Phát biểu tại Tọa đàm “Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng hạ tầng dự trữ xăng dầu góp phần bảo đảm nguồn cung - những vấn đề đặt ra”, sáng 12/4, TS Lưu Bình Nhưỡng- Phó trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh dự trữ xăng dầu chưa đến con số 10 ngày của Việt Nam là việc nguy hiểm.
Alternate Text
Những năm qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là một vấn đề an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua từng thời kỳ và đã được thể hiện trong các văn kiện, Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc
Ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật bảo hiểm xã hội 2014) thay thế Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 (riêng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018). Nhằm hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, khuyến khích nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 21/12/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã có nhiều thay đổi, trong đó có sự thay đổi về chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia nhằm: (i) hạn chế việc người tham gia bảo hiểm xã hội cả bắt buộc và tự nguyện rời bỏ hệ thống để duy trì độ bao phủ của bảo hiểm xã hội và (ii) bảo toàn những khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động để tích lũy thời gian đóng trong quá trình làm việc để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng khi về già.
Alternate Text
Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2008, là sự thể chế hoá, hiện thực và cụ thể hoá một cách nhanh chóng và kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Sự ra đời của Luật Hóa chất là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và tạo lập một hành lang pháp lý chính thức và thống nhất cho các hoạt động hóa chất trên cả nước.
Alternate Text
Thực trạng tranh chấp tên miền và đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp, hoàn thiện quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến tên miền