Hội nghị đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật về việc áp dụng các quy định của pháp luật về kế toán, thuế trong công tác quyết toán thuế và báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh hậu COVID -19

29/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022, đồng thời để giúp các Doanh nghiệp triển khai thực hiện chính sách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định số thuê được giảm, một số lưu ý về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị "Tư vấn chuyên sâu áp dụng các quy định của Pháp luật về kế toán, thuế trong công tác quyết toán, thuế và báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh hậu Covid - 19”, cụ thể như sau:
* Thời gian Ngày 30/11/2022, thứ Tư
* Địa điểm: Công ty TNHH Thương mại Đức Thảo - Khách sạn Hoàng Gia, Nguyễn Tất Thành, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc;
Chi tiết xin xem tài liệu kèm theo

File đính kèm:

Xem thêm »