CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI Kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong bối cảnh hậu COVID-19 ngày 08.12.2022

07/12/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hội nghị cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp về kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong bối cảnh hậu COVID-19 tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc

Nhằm kết nối giữa các chuyên gia pháp luật, đội ngũ người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV với cộng đồng DNNVV. Nội dung chính của Hội nghị nhằm trao đổi một chuyên sâu về tư vấn pháp luật về kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
 Hướng dẫn đại biểu tham dự cách thức, trình tự thủ tục khi áp dụng các quy định của pháp luật về việc áp dụng các quy định của pháp luật về kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay;
Bên cạnh việc cung cấp các thông tin pháp lý cho DNNVV, hội nghị tập trung hướng đến giải đáp những vướng mắc về quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trung tâm đào tạo, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Quản lý Chương trình HTPLLN tổ chức hội nghị
1. Tên chuyên đề: Hội nghị cung cấp thông tin pháp lý, giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp về kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trong bối cảnh hậu COVID-19
2. Thời gian dự kiến tổ chức: 8h ngày 08 tháng 12 năm 2022
3. Địa điểm tổ chức
Hội trường khách sạn WestLake. Số 1D Đường Kim Ngọc, Phường Tích Sơn, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Chi tiết tài liệu xin xem file đính kèm

File đính kèm:

Xem thêm »