CHƯƠNG TRÌNH Tổ chức tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại cung cấp thông tin pháp lý giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp năm 2022

29/11/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, đồng thời để giúp các Doanh nghiệp triển khai thực hiện Chính sách, quy định pháp luật hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật tổ chức hội nghị đối thoại tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
-
Nội dung chuyên đề: Chính sách, quy định pháp luật hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
- Địa điểm tổ chức: Nhà Khách Người Có Công, 168 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thời gian tổ chức: ngày 30 tháng 11 năm 2022.
Tài liệu xin xem file kèm theo

File đính kèm:

Xem thêm »