Chương trình được thực hiện nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, lan tỏa rộng rãi, thông tin kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc pháp lý phát sinh trong bối cảnh dịch Covid-19 đồng thời tiếp thu những vướng mắc, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19, qua đó đề xuất giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, phản ánh ý kiến của doanh nghiệp đến các bộ, ngành liên quan
Chiều 25/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 và 10 năm thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2020 (Chương trình 585). Đồng chủ trì Hội nghị là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Nguyễn Thanh Tú.
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Ban Quản lý Chương trình 585) đã thông báo mời thầu và lựa chọn nhà thầu Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực (viết tắt là Trung tâm) về việc thực hiện duy trì mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình 09 địa phương có địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (gồm Hòa Bình, Tuyên Quan, Hà Nam, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận, Long An),
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585), Ban Quản lý Chương trình 585 - Bộ Tư pháp tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và Hội nghị đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương, chương trình được diễn ra vào ngày 23/11/2020.
Hôm nay, ngày 23/10/2020, tại Khách sạn Ninh Bình Hidden Charm, Số 9, Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình, Văn phòng Chính Phủ phối hợp với Bộ Tư pháp long trọng tổ chức buổi tọa đàm với nội dung “Góp ý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025”.
Ngày 18/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Đối thoại lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình). Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó trưởng Ban quản lý Chương trình 585 chủ trì Hội nghị.