Sáng 27/01 (ngày 06/01 Tết Âm lịch) - Ngày làm việc đầu tiên của năm Quý Mão, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Thanh Tịnh, Đặng Hoàng Oanh đã gặp và chúc tết đầu xuân các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Tư pháp. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ cùng có mặt để chúc mừng.
Ngày 18/11/2022, Chi bộ Vụ pháp dân sự - kinh tế (PLDSKT) đã tổ chức: (1) họp Chi bộ tháng 11/2022; và (2) sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” tại Hội trường đa năng, Bộ Tư pháp.
Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030" tại Đà Nẵng.
Alternate Text
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 23/9/2022 về Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn: "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022
Alternate Text
Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 23/9/2022 về Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn: "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022