Alternate Text
Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014 có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, tuy nhiên, có nhiều quy định BHXH kể từ 1.1.2018 mới chính thức được áp dụng. Các chế độ, chính sách BHXH có hiệu lực từ 1.1.2018 đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người lao động.
Alternate Text

(28/12/2017 )
Nghị định số 154/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022
Alternate Text
Năm 2018, nhiều luật mới sẽ có hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 có hiệu lực ngày 1/1/2018, Luật Du lịch 2017 có hiệu lực ngày 1/1/2018, Luật Quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực ngày 1/1/2018, Luật Trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực ngày 1/1/2018, Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực ngày 1/7/2018.
Alternate Text

(27/12/2017 )
Nghị định số 153/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022