Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của kinh tế xã hội của thế giới và của Việt Nam. Để góp phần phục hồi kinh tế - xã hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng.
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Alternate Text
Nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 406/nq-ubtvqh15 của ủy ban thường vụ quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19 chi tiết như sau: