THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình HTPLLN) tại cuộc họp Ban Quản lý ngày 23/02/2023

Ngày 23/02/2023, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Chương trình HTPLLN và Văn phòng Chương trình về tình hình tổ chức và hoạt động trọng tâm của Chương trình năm 2023. Tham dự buổi làm việc có Đ/c Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình HTPLLN; Đ/c Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Chương trình HTPLLN và các đồng chí Thành viên Ban Quản lý là lãnh đạo các đơn vị: Cục Bổ trợ Tư pháp; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Văn phòng Bộ (vắng đại diện Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin, Vụ Pháp luật quốc tế do có cuộc họp khác); Kế toán Trưởng Chương trình HTPLLN và các Thành viên Văn phòng Chương trình HTPLLN.
Sau khi nghe đại diện Văn phòng Chương trình HTPLLN trình bày báo cáo về kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, ý kiến của các đồng chí dự họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Trưởng Ban Quản lý Chương trình đã kết luận về một số hoạt động trọng tâm năm 2023.
Chi tiết xin xem file đính kèm

Từ ngày : 09/03/2023

Đến ngày : 09/03/2023