Để được nhập quốc tịch Việt Nam thì hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải bao gồm những giấy tờ gì?
Người gửi: , ngày gửi: 10/06/2022
Người nước ngoài khi nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có giấy tờ gì để chứng minh trình độ tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam?
Người gửi: , ngày gửi: 10/06/2022
Tôi có vợ là công dân Việt Nam thì trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam có cần phải có thẻ thường trú hay không?
Người gửi: , ngày gửi: 10/06/2022
Tôi đang làm thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên thì tôi có thể làm hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con cùng hồ sơ của tôi được không?
Người gửi: , ngày gửi: 10/06/2022
Tôi đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng hiện nay tôi có nguyện vọng được trở lại quốc tịch để về Việt Nam sinh sống. Vậy, tôi có thuộc diện được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam hay không?
Người gửi: , ngày gửi: 10/06/2022
XEM THÊM