Sáng ngày 29/9/2021, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã diễn ra chương trình tọa đàm đối thoại chính sách về việc hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Một trong những “dấu ấn” quan trọng của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chính là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp mà Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế được giao chủ trì và công tác tham mưu, góp ý, thẩm định chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc pháp lý do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Nguyễn Chi Lan đã có một số chia sẻ xung quanh những vấn đề này.