Vào ngày 22/6/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 1130/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế thực hiện chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 22/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 11/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày 02/6/2021, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 1355/STP-XDKTVB để triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Ngày 13/5/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp báo cáo lãnh đạo Bộ Tư pháp việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình 81). Cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Thanh Tú - Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, bà Phan Thị Hồng Hà – Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ông Nguyễn Huy Hùng – Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính và bà Phan Thị Thu Phương – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì cuộc họp.
Thực hiện Công văn số 36-CV/ĐU ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều ngày 08/4/2021, tại Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề (mở rộng) với chủ đề “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII: Một số vấn đề đặt ra”. Tham dự Buổi sinh hoạt có các đồng chí: Đỗ Xuân Lân – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Đồng Ngọc Ba – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế; Bùi Thị Nam – đại diện Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và toàn thể Đảng viên, công chức Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.
Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, Ban Quản lý Chương trình 585 đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm giúp đỡ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Trong đó, nổi bật là các hoạt động xây dựng và phát sóng Chương trình kinh doanh và pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam, xây dựng các clip bài giảng điện tử bồi dưỡng trực tuyến về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 trên Đài Truyền hình Quốc hội, xây dựng và phát sóng chương trình tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình địa phương có địa bàn kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn...
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 01/4/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2024.