Thông báo lịch phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 kính gửi quý doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân lịch phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình VTC2 từ ngày 11/11/2022 như sau:

STT Chuyên đề Thời gian phát sóng Kênh phát sóng
83 Các thương vụ M&A những vấn đề pháp lý đặt ra trong bối cảnh hậu covid-19 18h30 Thứ sáu
(Ngày 11/11/2022)
VTC2
84 Những lưu ý về mặt pháp lý quan trọng khi bán hàng trên sàn TMĐT Amazon 18h30 Thứ bảy
(Ngày 12/11/2022)
85 Giải pháp nào phục hồi chuỗi cung ứng lao động ngành điện tử

 
18h30 Chủ nhật
 (Ngày 13/11/2022)
 
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi./.

Từ ngày : 10/11/2022

Đến ngày : 13/11/2022