Về việc Phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên kênh VTC2

Chương trinh "Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình Việt Nam năm 2022" được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì.
Lịch phát sóng: 18h30 trên kênh VTC2.

STT Chuyên đề Thời gian phát sóng  Kênh phát sóng
1 Tháo gỡ vướng mắc, thu hút nguồn vốn lớn FDI sau covid 19 18h30 Thứ hai (Ngày 27/06/2022) VTC2
2 Có nên kéo dài hiệu lực của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp? 18h30 Thứ Ba (Ngày 28/06/2022) VTC2
3 Hỗ trợ Việt Nam nắm bắt cơ hội "vàng" sau đjai dịch covid19 18h30 Thứ Sáu (Ngày 01/07/2022) VTC2
4 Hợp đồng điện tử tạo thuận lợi cho doanh nghiệp,thúc đẩy kinh tế phát triển 18h30 Thứ bảy (Ngày 02/07/2022) VTC2
5 Giá xăng dầu cao kỷ lục: sốt ruột chờ giảm thuế 18h30 Chủ nhật (Ngày 03/07/2022) VTC2
6 Phát triển bền vững: "Kim chỉ nam" cho doanh nghiệp hoạt động hậu covid19 18h30 Thứ Hai (Ngày 04/07/2022) VTC2
7 Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, mở rộng sản xuất 18h30 Thứ Ba 
(Ngày 05/07/2022)
VTC2

Kính mời quý vị và các bạn đón xem./.
Chi tiết xin xem file bên dưới

Từ ngày : 05/07/2022

Đến ngày : 05/07/2022