Thực hiện: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2023 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Kế hoạch số 1237/KH-HTPLLN ngày 04/4/2023 tổ chức các hội nghị đối thoại, lớp bồi dưỡng về các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp năm 2023
Lạng Sơn – Ngày 21/9, Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn thi hành pháp luật về trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Lạng Sơn.
DNVN - Ngày 20/9, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST) đã có buổi làm việc với đại diện Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nội dung đóng góp ý kiến đối với nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.