(Molisa.gov.vn) - Chiều ngày 17/10, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Chương trình họp báo thông tin kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tham dự và chủ trì chương trình họp báo.
Alternate Text
Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Alternate Text
Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Alternate Text
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp (CLB) về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, được sự tài trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, CLB tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại An Giang với chuyên đề: “Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng thương mại trong doanh nghiệp”.
Alternate Text
Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp các vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 19 tháng 10 năm 2023.
Alternate Text
Được sự hỗ trợ của Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại chuyên sâu tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
(Mic.gov.vn) - Sáng 10/10/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã dự Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2023 với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị" do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.