Thông báo về Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia- Viet Solutions” năm 2022