vtv.vn - KTNN Việt Nam và KTNN CHDCND Lào kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40

vtv.vn - Kiểm toán nhà nước làm việc với Thanh tra Chính phủ

vtv.vn - Bản tin tài chính kinh doanh