Alternate Text
Kế thừa, phát huy hiệu quả của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2015-2020, ngày 19/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025.
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (Chương trình 585) đã trải qua hai giai đoạn (giai đoạn 2010-2014 theo Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 và giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ) với chặng đường 10 năm. Chương trình 585 có mục tiêu tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, phòng chống rủi ro pháp lý; tăng cường năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngày 03/11/2020 tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585) phối hợp với Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) đồng tổ chức Hội nghị đối thoại vướng mắc, bất cập trong xây dựng, thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh phía Bắc.
Ngày 29/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp. Tham dự Hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; công chức pháp chế các sở, ngành, doanh nghiệp nhà nước; đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Hôm nay, ngày 23/10/2020, tại Khách sạn Ninh Bình Hidden Charm, Số 9, Tam Cốc - Bích Động, Ninh Bình, Văn phòng Chính Phủ phối hợp với Bộ Tư pháp long trọng tổ chức buổi tọa đàm với nội dung “Góp ý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025”.
Ngày 18/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Đối thoại lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình). Ông Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Phó trưởng Ban quản lý Chương trình 585 chủ trì Hội nghị.
Ngày 11/9/2020, được sự phê duyệt của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 (Chương trình 585) và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ Thư ký Chương trình 585 đã xây dựng bộ hồ sơ dự thảo trình Thủ tướng Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4778/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 7 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, ngày 21 tháng 8 năm 2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 183/BC-BTP về việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của Bộ, ngành Tư pháp. Liên quan đến công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện và phương hướng nhiệm vụ như sau:
Ngày 08/7/2020, tại Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 đã phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức họp Ban soạn thảo Quyết định của Thú tướng về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 với sự tham gia của các đại diện đến từ các Bộ, ngành và tổ chức liên quan trực tiếp đến hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.