Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1934/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 21/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3444/QĐ-UBND ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 15/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2024.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 13/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 2173/KH-UBND về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 21/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 1536/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 24/7/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2655/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025.
Thực hiện Công văn số 36-CV/ĐU ngày 31/3/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiều ngày 08/4/2021, tại Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề (mở rộng) với chủ đề “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII: Một số vấn đề đặt ra”. Tham dự Buổi sinh hoạt có các đồng chí: Đỗ Xuân Lân – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Đồng Ngọc Ba – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế; Bùi Thị Nam – đại diện Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và toàn thể Đảng viên, công chức Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.
Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, Ban Quản lý Chương trình 585 đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhằm giúp đỡ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước. Trong đó, nổi bật là các hoạt động xây dựng và phát sóng Chương trình kinh doanh và pháp luật trên Đài Truyền hình Việt Nam, xây dựng các clip bài giảng điện tử bồi dưỡng trực tuyến về pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp, xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 trên Đài Truyền hình Quốc hội, xây dựng và phát sóng chương trình tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trên Đài truyền hình địa phương có địa bàn kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn...