THÔNG BÁO Về việc tạm hoãn phỏng vấn, lựa chọn nhân sự để ký Hợp đồng khoán việc năm 2023 cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Triển khai Quyết định số 1377/QĐ-HTPLLN ngày 19/7/2023 của Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Chương trình HTPLLN) về việc tuyển dụng nhân sự năm 2023 cho Chương trình HTPLLN, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã đăng tải thông tin tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và Trang tin hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tính chất công việc của Ban Quản lý Chương trình HTPLLN cần sửa đổi, bổ sung Quy chế và tổ chức hoạt động của Ban Quản lý theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ Tư pháp nên việc phỏng vấn, lựa chọn nhân sự để ký Hợp đồng khoán việc năm 2023 cho Chương trình HTPLLN tháng 8/2023 tạm thời lùi lại (dự kiến tháng 9/2023 sẽ tổ chức phỏng vấn). Do tình hình khách quan nêu trên, Ban Quản lý Chương trình quyết định tạm hoãn tuyển dụng nhân sự để ký hợp đồng năm 2023 cho Chương trình HTPLLN.
Đề nghị các thí sinh thông cảm vì sự bất tiện này và chủ động theo dõi các thông báo tiếp theo liên quan đến việc tuyển dụng của Ban Quản lý Chương trình trên Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp đăng tải.
Ban Quản lý Chương trình HTPLLN thông báo tới các ứng viên (danh sách kèm theo) để biết và thực hiện./.
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Phòng 111, Nhà N4 Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (ông Đỗ Văn Tuyến – Văn phòng Chương trình), SĐT: 0968.030.526 - 024.62739643 – Mail: tuyendv@moj.gov.vn./.
 

Từ ngày : 14/08/2023

Đến ngày : 02/09/2023