THÔNG BÁO Về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng nhân sự cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

Thực hiện kế hoạch số 1614/KH-HTPLLN ngày 25/4/2023 về việc tuyển dụng 01 (một) nhân sự cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Chương trình HTPLLN), ngày 25/4/2023, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN đã đăng tải thông báo về việc tuyển tuyển dụng 01 (một) nhân sự lên Trang Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, theo nội dung thông báo thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 25/4/2023 đến hết ngày 12/5/2023. Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ dự tuyển, Ban Quản lý Chương trình HTPLLN thông báo:
- Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 02/6/2023, các nội dung khác giữ nguyên theo kế hoạch số 1614/KH-HTPLLN ngày 25/4/2023.
- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Văn phòng Chương trình - Phòng 111, Nhà N4 Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
Chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Phòng 111, Nhà N4 Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (ông Đỗ Văn Tuyến – Văn phòng Chương trình), SĐT: 0968.030.526 - 024.62739643 – Mail: tuyendv@moj.gov.vn./.
Chi tiết xin xem file kèm theo.

Từ ngày : 15/05/2023

Đến ngày : 02/06/2023