Thư mời tham dự hội nghị : Thực thi các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bắc Ninh

Công ty Cổ phần đào tạo Greenlines Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025 Hội nghị như sau: 
1. Chủ đề: Thực thi các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2. Địa điểm: Khách sạn Hưng Long, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh  

3. Thời gian: 8h ngày 05 tháng 12 năm 2022
Công ty Cổ phần đào tạo Greenlines Việt Nam trân trọng kính mời ./.
Tài liệu xin xem file đính kèm
 

Từ ngày : 05/12/2022

Đến ngày : 05/12/2022