Đề nghị cung cấp khó khăn, vướng mắc pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chuẩn bị cho Diễn đàn: "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 23/9/2022 về Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức Diễn đàn: "Kinh doanh và Pháp luật" năm 2022

Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ (gồm Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025) và Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ-BTP ngày 23/9/2022 về Kế hoạch tổ chức Diễn đàn “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022 với chủ đề: “Nhận diện, tháo gỡ vướng mắc pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển”.
Diễn đàn xoay quanh nội dung về: các vướng mắc trong tiếp cận, hấp thụ các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi sau đại diện Covid-19; các vướng mắc trong thủ tục đầu tư, kinh doanh, tiếp cận nguồn lực đất đai, vốn, thị trường; các vướng mắc trong quản trị rủi ro sau đại dịch Covid-19 nhằm tổ chức Diễn đàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần thiết thực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình xác định, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc pháp lý, thực tiễn thực thi pháp luật (có thể gắn với vụ việc cụ thể) cần trao đổi, giải quyết trong Diễn đàn: “Kinh doanh và Pháp luật” năm 2022 và các đề xuất, kiến nghị, giải pháp liên quan.
Văn bản của Quý cơ quan/tổ chức xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) theo địa chỉ: Số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, hoặc gửi ý kiến qua Email:tuyendv@moj.gov.vntranthanhtung@moj.gov.vn trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 (xin xem gợi ý văn bản nêu ý kiến kèm theo).
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan, tổ chức./.
(Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Trần Thanh Tùng, ĐT: 024.62739640/ 0982745555; Email: tranthanhtung@moj.gov.vn hoặc Đ/c Đỗ Văn Tuyến, ĐT: 024.62739643/0968.030.526; Email: tuyendv@moj.gov.vn).

Văn bản nêu ý kiến Quý Cơ quan, tổ chức có thể điền thông tin theo mẫu google form bên dưới
https://forms.gle/UvnSixvAd8p1igaz5

Từ ngày : 05/10/2022

Đến ngày : 05/10/2022