Thông báo lịch phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 thông báo đến quý doanh nghiệp/bạn đọc lịch phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình tập 65-67 như sau:
 
STT Chuyên đề Thời gian phát sóng Kênh phát sóng
65 Doanh nghiệp muốn tiếp tục lại chương trình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn, giảm lãi 18h30 Thứ sáu
(Ngày 23/09/2022)
VTC2
66 Trợ giúp doanh nghiệp tư nhân phục hồi và phát triển sau Covid-19

 
18h30 Thứ bảy (Ngày 01/10/2022)
67 Chính sách hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vận tải vượt Covid-19 18h30 Chủ nhật (Ngày 02/10/2022)
 
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi./.

Từ ngày : 30/09/2022

Đến ngày : 02/10/2022