Thông báo Link phát sóng chương trình Kinh doanh và Pháp luật trên VOV 1 - Đài Tiếng nói Việt Nam

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 gửi đường link phát sóng chương trình Kinh doanh và Pháp luật trên VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam.
Kính mời quý khán giả đón xem./.
https://www.youtube.com/watch?v=YyazngBBD3U&list=PLtvjIHcDW4mJFAjOLYpVXdPbayp_dUU_6

Trân trọng cảm ơn.

Từ ngày : 29/08/2022

Đến ngày : 29/08/2022