Thông báo Link phát sóng chương trình Kinh doanh và Pháp luật trên VTV2 từ 4/6/2022- 20/8/2022


Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 gửi đường link phát sóng chương trình Kinh doanh và Pháp luật trên VTV2 từ 4/6/2022- 20/8/2022.
Kính mời quý khán giả đón xem./.

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-tranh-chap-hop-dong-cho-thue-tai-chinh-574750.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-chung-thu-bao-lanh-573660.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-tranh-chap-quyen-so-huu-tang-ham-chung-cu-572557.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-quang-cao-so-sanh-bai-hoc-tu-vu-tranh-chap-trong-thuc-tien-571465.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-thoa-thuan-han-che-canh-tranh-va-canh-bao-tuan-thu-cua-doanh-nghiep-570389.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-bao-hiem-trung-va-nguyen-tac-dong-gop-boi-thuong-569269.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-bat-cap-trong-doi-boi-thuong-thiet-hai-ve-so-huu-tri-tue-568212.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-chu-san-thuong-mai-thu-ho-thue-567099.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-xac-dinh-loi-trong-hop-dong-dat-coc-566004.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-khai-thac-khoang-san-nhung-rui-ro-can-biet-564954.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-tranh-chap-hop-dong-dich-vu-truyen-thong-563830.htm

https://vtv.vn/video/kinh-doanh-va-phap-luat-hop-dong-van-chuyen-hang-hoa-bang-duong-bien-562648.htm


Trân trọng cảm ơn!

Từ ngày : 26/08/2022

Đến ngày : 26/08/2022