Thông báo lịch phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 thông báo lịch phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình VTC2 từ số phát sóng 37 đến số 43. Kính mời quý vị và các bạn đón xem (Lịch phát sóng chi tiết xin xem file đính kèm)./.

Từ ngày : 04/08/2022

Đến ngày : 04/08/2022