Thông báo lịch phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 thông báo lịch phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài truyền hình VTC2 từ số phát sóng 32 đến số 36. Kính mời quý vị và các bạn đón xem: 

STT Chuyên đề Thời gian phát sóng Kênh phát sóng
32 Phục hồi du lịch và nỗi lo thiếu lao động sau Covid-19 18h30 Thứ hai
(Ngày 25/07/2022)
VTC2
33 Thu hút và giữ chân các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài FDI sau Covid-19 18h30 Thứ ba
(Ngày 26/07/2022)
VTC2
34 Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại 18h30 Thứ sáu
(Ngày 29/07/2022)
VTC2
35 Đẩy mạnh đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực lĩnh vực logistics sau Covid-19 18h30 Thứ bảy
( Ngày 30/07/2022)
VTC2
36 Phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau Covid-19 18h30 Chủ nhật
( Ngày 31/07/2022)
VTC2
       

Từ ngày : 26/07/2022

Đến ngày : 31/07/2022