Thông báo về lịch phát sóng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 (đợt 1)

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ Truyền hình Sài Gòn Phim xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình. Ban Quản lý Chương trình trân trọng gửi lịch phát sóng 06 số trên kênh VTC2, khung giờ 18h30 (Chi tiết xin xem file đính kèm).
Trân trọng!

Từ ngày : 15/06/2022

Đến ngày : 15/06/2022