KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Mục đích
- Bổ sung kịp thời nhân viên cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
- Bảo đảm các hoạt động của Chương trình được triển khai một cách kịp thời, hiệu quả và đúng tiến độ.
2. Vị trí tuyển dụng
a) 01 (một) Kế toán viên thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục tài chính; lập dự toán các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, rà soát hồ sơ thanh quyết toán các hoạt động và các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Quản lý.
b) Kế toán viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo Kế toán trưởng quyết định; chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng và Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
3. Điều kiện nộp hồ sơ tuyển dụng
3.1. Điều kiện chung
a) Công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, tuổi không quá 40, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng;
b) Có chứng chỉ tiếng anh; chứng chỉ tin học đáp ứng yêu cầu công việc;
c) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc;
d)  Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.
đ) Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm các công việc tương tự.
3.2. Điều kiện cụ thể
- Tốt nghiệp các trường đại học tài chính, kế toán, ngân hàng.
4. Thời hạn làm việc
Thời hạn làm việc theo thời hạn Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (hợp đồng theo năm).
5. Mức lương          
Mức lương hàng tháng áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành đối với người lao động làm việc trong cơ quan nhà nước.
6. Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng thông qua hình thức: phỏng vấn, ứng viên nào có tổng điểm kiểm tra phỏng vấn cao nhất từ trên xuống dưới sẽ được tuyển dụng.
7. Tổ chức tuyển dụng
7.1. Công khai tuyển dụng trên Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch tuyển dụng được ký ban hành.
7.2. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức Hội đồng tuyển dụng bao gồm bao gồm đại diện Ban Quản lý, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính và Kế toán trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025
7.3. Tổ chức phỏng vấn
- Thời gian: dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng.
- Tài liệu ôn tập:
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật Kế toán năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP này 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
7.4. Trình Thứ trưởng, Trưởng Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phê duyệt kết quả tuyển dụng.
Thời gian: dự kiến trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết quả tuyển dụng được phê duyệt.
7.5. Đại diện Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ký Hợp đồng khoán việc đối với ứng viên trúng tuyển
Ký Hợp đồng theo quy định của pháp luật: Thử việc có thời hạn 03 tháng đối với nhân sự được tuyển dụng, sau thời hạn thử việc nếu đảm bảo theo yêu cầu của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 sẽ ký hợp đồng với thời hạn 01 năm. Trường hợp, nhân sự trúng tuyển đã có kinh nghiệm thì không thực hiện chế độ thử việc.
8. Thời hạn nộp hồ sơ
Thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển từ ngày 23/7/2021 đến hết 16h00 ngày 02/8/2021.
Chi tiết xin liên hệ: Tổ giúp việc Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Phòng 106, Nhà N4 Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. SĐT: 024.62739640./.

Từ ngày : 23/07/2021

Đến ngày : 02/08/2021