Mời tham dự Hội nghị đối thoại về xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực hiện Quyết định số 1459/QĐ-585 ngày 22/6/2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (viết tắt là Chương trình 585) về việc ban hành kế hoạch tổ chức các hội nghị đối thoại về việc xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Ban Quản lý Chương trình 585 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị đối thoại về xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Hội nghị nhằm lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan về công tác hỗ trợ pháp lý; qua đó đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị đối thoại có sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585; các Sở, ban, ngành, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, đại diện các doanh nghiệp, luật sư, luật gia, đại diện một số doanh nghiệp, các cơ quan báo, truyền hình tỉnh Bắc Ninh và một số địa phương lân cận.
Thời gian: 13h30, ngày 03 tháng 11 năm 2020 (Thứ ba)
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Center Bắc Ninh, 28 Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Giang – Cán bộ Chương trình 585;
ĐT: 024.62739643/0898.095.288 – email: giangph@moj.gov.vn.
Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị đại biểu tham dự vui lòng đăng ký qua điện thoại/email trước 17h ngày 02/11/2020 (Đại biểu tham dự chương trình không phải đóng bất cứ khoản phí nào).
Trân trọng kính mời quý cơ quan, tổ chức/đồng chí tới tham dự!
 

Từ ngày : 30/10/2020

Đến ngày : 03/11/2020