Mời tham dự lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực chuyên đề: Pháp luật về hợp đồng tín dụng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng – Một số lưu ý trong bối cảnh Covid-19

Thực hiện Quyết định số 1460/KH-585 ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (viết tắt là Chương trình 585) về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020, Ban Quản lý Chương trình 585 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý với chuyên đề: Pháp luật về hợp đồng tín dụng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ hợp đồng – Một số lưu ý trong bối cảnh Covid-19.
Lớp bồi dưỡng có sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình 585; các chuyên gia pháp luật về hợp đồng tín dụng, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, luật sư, luật gia, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp, cán bộ các phòng, ban doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ quan báo, truyền hình.
Thời gian: 08h00, ngày 03 tháng 11 năm 2020 (Thứ ba).
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Center Bắc Ninh, 28 Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Chi tiết xin liên hệ: Đ/c Giang – Cán bộ Chương trình 585;
ĐT: 024.62739643/0898.095.288 – email: giangph@moj.gov.vn.
Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị đại biểu tham dự vui lòng đăng ký qua điện thoại/email trước 17h ngày 02/11/2020 (Đại biểu tham dự chương trình không phải đóng bất cứ khoản phí nào).
Trân trọng kính mời quý cơ quan, tổ chức/đồng chí tới tham dự!

Từ ngày : 30/10/2020

Đến ngày : 03/11/2020