Tiêu đề: Án lệ

Số ký hiệu: Không

04/05/2021

Mô tả:

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lựa chọn và được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố là án lệ để các Tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Khi xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự như trong án lệ thì phải được giải quyết một cách tương tự.

Án lệ được đăng tải trên Trang tin điện tử về án lệ của Tòa án nhân dân tối cao.

Chi tiết xem tại đây.