Tài liệu "Tổng hợp cơ chế hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh dịch Covid-19 và trình tự, thủ tục thực hiện - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ"

24/02/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và của nước ta nói riêng. Để góp phần khôi phục sự phát triển của kinh tế - xã hội cũng như thích ứng với tình hình mới, Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Để doanh nghiệp nhỏ và vừa biết, tiếp cận với các chính sách, cơ chế hỗ trợ của Nhà nước hiện nay, năm 2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực) thực hiện cuốn tài liệu (điện tử) với chuyên đề  "Tổng hợp cơ chế hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh dịch Covid-19 và trình tự, thủ tục thực hiện - Khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ".
Kính mời quý doanh nghiệp, bạn đọc tham khảo tại đây hoặc Tại đây./.
 

Xem thêm »