Bản tin năm 2023: "Những vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trơ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển"

31/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong bối cảnh doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng đang phải "gồng mình" để phục hồi và phát triển sau tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Đồng hành với doanh nghiệp, năm 2023, Đảng và Chính phủ có các chỉ đạo đến các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển.

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin với chủ đề: "Những vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt  động kinh doanh, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trơ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển".
Kính mời quý Bạn đọc theo dõi./.

File đính kèm:

Xem thêm »