Bản tin năm 2023: "Thực hành kinh doanh có trách nhiệm và vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm"

31/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Để cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của Việt Nam chính là thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Hiện nay, thực hành kinh doanh có trách nhiệm là bắt buộc, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Do đó, doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng cần lưu ý một số vấn đề pháp lý liên quan đến thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin: ""Thực hành kinh doanh có trách nhiệm và vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm".
Kính mời quý Bạn đọc theo dõi./.

File đính kèm:

Xem thêm »