Thông báo về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình năm 2022"

10/05/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã đăng tải công khai thông tin Hồ sơ mời thầu gói thầu "Xây dựng và phát sóng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình năm 2022" trên Mạng đấu thầu quốc gia.

Trên cơ sở các hồ sơ dự thầu và kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia, ngày 09/5/2022, Trưởng ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành Quyết định số 779/QĐ-HTPLLN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên. Thông tin cụ thể:
1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phẩn công nghệ Truyền hình Sài Gòn Phim.
2. Gía đề nghị trúng thầu: 1.800.000.000đ (Một tỷ tám trăm triệu đồng).
Chi tiết xin xem file đính kèm./.

File đính kèm:

Xem thêm »