Bản tin năm 2023: "Một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững"

31/12/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Hiện nay, Đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên thế giới gần như đã được kiểm soát. Tuy nhiên, hệ quả mà Đại dịch này để lại tác động mạnh mẽ đến các mặt kinh tế- xã hội của nước ta. Do đó, việc Đảng và Nhà nước ta đồng hành, chung tay hỗ trợ các tổ chức, cá nhân phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh là vấn đề thật sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin với chủ đề: ""Một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững".
 Kính mời quý Bạn đọc theo dõi./.

File đính kèm:

Xem thêm »