Bản tin: Các mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu quả hiện nay và bài học kinh nghiệm

28/12/2022

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức tại các bộ ngành, địa phương và qua hơn 10 năm triển khai, chương trình này đạt được những kết quả nhất định, nhiều mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu quả. Để góp phần mở rộng các mô hình hỗ trợ pháp lý hiệu quả, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực xây dựng Bản tin liên quan đến nội dung này.

File đính kèm:

Xem thêm »