Bản tin: Chuyển đổi số và kinh doanh thương mại điện tử - Một số vấn đề pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm

28/12/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải phát triển để phù hợp với xu thế này. Để phòng ngừa rủi ro trong xu thế chuyển đổi số, Ban Quản lý Chương trình pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực xây dựng cuốn bản tin liên quan đến chuyển đổi số và lưu ý về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Kính mời quý bạn đọc theo dõi./.

File đính kèm:

Xem thêm »