Bản tin điện tử "Một số chính sách và quy định pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19 - Những vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cần lưu ý"

27/12/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Góp phần giúp doanh nghiệp, bạn đọc nắm được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước góp phần phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phối hợp Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực triển khai số bản tin điện tử về nội dung trên.

Kính mời quý bạn đọc theo dõi./.

File đính kèm:

Xem thêm »