Tài liệu "Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong bối cảnh dịch Covid-19: Một số vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm"

28/03/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Năm 2021, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Bộ Tư pháp phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực biên soạn tài liệu về các vấn đề pháp lý liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích cung cấp thông tin pháp lý cơ bản để doanh nghiệp nhỏ và vừa, người quản lý doanh nghiệp nắm các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn, vệ sinh lao động hiện nay và các lưu ý cần thiết trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.
Kính mời quý bạn đọc và quý doanh nghiệp tham khảo Tại đây (PDF) hoặc Tại đây

Xem thêm »