Tài liệu Pháp luật về đăng kí và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Một số vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm

01/03/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập và hoạt động cần quan tâm đến rất nhiều vấn đề, trong đó có quyền sở hữu đến các sản phẩm trí tuệ. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại các doanh nghiệp.

Để góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi ý thức của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp, người làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp đối với quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, việc đăng ký và bảo hộ đối với các sản phẩm trí tuệ, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 (Bộ Tư pháp) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực (Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa) thực hiện tài liệu "Pháp luật về đăng kí và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ - Một số vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm".
Kính mời quý doanh nghiệp, bạn đọc tham khảo Tại đây hoặc Tại đây./.

Xem thêm »