Tài liệu "Cẩm nang doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào thị trường"

24/02/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Doanh nghiệp để bước vào thị trường cần trang bị nhiều yếu tố từ vốn, tổ chức bộ máy, nhân sự, đối tác, phương thức kinh doanh... mà trong đó, khi muốn thành lập doanh nghiệp thì yếu tố tiên quyết cần quan tâm đó là vấn đề pháp lý.

Để trang bị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa các vấn đề pháp lý cần thiết khi gia nhập thị trường, Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Tư pháp) phối hợp với Trung tâm hỗ trợ pháp luật và Phát triển nguồn nhân lực thực hiện tài liệu "Cẩm nang doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào thị trường".
Kính mời quý Doanh nghiệp và bạn đọc tham khảo Tại đây hoặc Tại đây ./.

Xem thêm »